Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
Wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS o wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Odwołanie 49 pln Do koszyka
Wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS o wyższe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Odwołanie 49 pln Do koszyka
Wzór sprzeciwu o wyższy uszczerbek na zdrowiu od orzeczenia lekarza ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS- wypadek przy pracy Mariusz Sadowski Sprzeciw 39 pln Do koszyka
sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS do komisji lekarskiej ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Sprzeciw 39 pln Do koszyka
Formularz - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania Krzysztof Spelak Inne 19 pln Do koszyka
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Krzysztof Spelak Pozew 49 pln Do koszyka
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności np. wyroku Krzysztof Spelak Wniosek 19 pln Do koszyka
wniosek do sądu o wydanie wyroku z poświadczeniem prawomocności Krzysztof Spelak Wniosek 19 pln Do koszyka
wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty Krzysztof Spelak Wniosek 29 pln Do koszyka
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym Krzysztof Spelak Wniosek 29 pln Do koszyka

Wzory pism - prawo pracy

Wielu z nas niemal każdego dnia ma do czynienia w prawem pracy. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, gdy konieczne jest sporządzenie stosownego dokumentu dotyczącego kwestii regulowanych przez przepisy tej dziedziny prawa. Powyżej dostępne są wzory pozwów, wniosków, sprzeciwów, odwołań oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Wzory uzupełnione są stosownymi komentarzami radców prawnych oraz adwokatów.