Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
wezwanie do zapłaty Krzysztof Spelak Inne 24 pln Do koszyka
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sądzie Krzysztof Spelak Wniosek 39 pln Do koszyka
Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Odwołanie 49 pln Do koszyka
wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych Krzysztof Spelak Wniosek 19 pln Do koszyka
wniosek o sprostowanie świadectwa pracy Krzysztof Spelak Wniosek 39 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej osobie prowadzącej działalność gospodarczą prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Odwołanie 49 pln Do koszyka
Zgłoszenie do ZUS wypadku przy pracy z wnioskiem o wypłatę jednorazowego odszkodowania Mariusz Sadowski Wniosek 39 pln Do koszyka
Wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika Przemysław Popowski Pozew 39 pln Do koszyka
Wzór pozwu o uznanie wypowiedzenia za nieuzasadnione, odszkodowanie za niuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pod pretekstem likwidacji miejsca pracy Przemysław Popowski Pozew 39 pln Do koszyka
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy Przemysław Popowski Pozew 39 pln Do koszyka