Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Pismo o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z grupowego ubezpieczenia na życie

Opis:

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie z grupowego ubezpieczenia na życie w pracy z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Nie jest zalecane zgłaszanie szkód na osobie poprzez infolinie ubezpieczycieli. Państwa umowa ubezpieczenia na życie może przewidywać inne roszczenia niż wskazane we wzorze, w szczególności dalsze roszczenia niż wskazane we wzorze. Przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela zalecane jest zapoznanie się z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby mogli Państwo dostosować wzór do Państwa umowy ubezpieczenia i uzyskać wszelkie możliwe świadczenia, za które zapłacili Państwo składkę ubezpieczeniową. Polisa oraz warunki umowy ubezpieczenia są do wglądu u Państwa pracodawcy lub na stronie ubezpieczyciela. W szczególności należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, czyli za co i co wypłaci ubezpieczyciel odszkodowanie oraz z wyłączeniami odpowiedzialności, czyli kiedy ubezpieczyciel odmówić może zapłaty odszkodowania. Pismo z komentarzem prawnika liczy 5 stron.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 5

Cena: 15 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS do komisji lekarskiej ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy Sprzeciw 39 pln Do koszyka
Pismo o odszkodowanie z polisy NNW za obrażenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku Wniosek 29 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z grupowego ubezpieczenia na życie od wysokości świadczenia za uszczerbek na zdrowiu Odwołanie 49 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z ubezpieczenia NNW od wysokości uszczerbku na zdrowiu Odwołanie 49 pln Do koszyka