Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Pismo o odszkodowanie z polisy NNW za obrażenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku

Opis:

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie z ubezpieczenia NNW z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Nie jest zalecane zgłaszanie szkód na osobie poprzez infolinie ubezpieczycieli. Państwa umowa ubezpieczenia NNW może przewidywać inne roszczenia niż wskazane we wzorze, w szczególności dalsze roszczenia niż wskazane we wzorze. Przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela zalecane jest zapoznanie się z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby mogli Państwo dostosować wzór do Państwa umowy ubezpieczenia i uzyskać wszelkie możliwe świadczenia, za które zapłacili Państwo składkę ubezpieczeniową. W szczególności należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, czyli za co i co wypłaci ubezpieczyciel odszkodowanie oraz z wyłączeniami odpowiedzialności, czyli kiedy ubezpieczyciel odmówić może zapłaty odszkodowania. Pismo z komentarzem prawnika liczy 5 stron.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 5

Cena: 29 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z ubezpieczenia NNW od wysokości uszczerbku na zdrowiu Odwołanie 49 pln Do koszyka
Pismo o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z grupowego ubezpieczenia na życie Wniosek 15 pln Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z grupowego ubezpieczenia na życie od wysokości świadczenia za uszczerbek na zdrowiu Odwołanie 49 pln Do koszyka
Wniosek do ubezpieczyciela o orzeczenie lekarskie Wniosek 10 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wniosek 29 pln Do koszyka