Informacja

Zamknij informację

Tytuł pisma: Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej i przerwą w dostawie energii elektrycznej TAURON Dystrybucja

Opis:

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody powstałej w wyniku awarii sieci energetycznej i przerwy w dostawie energii elektrycznej w sieci energetycznej TAURON. Roszczenia za np. przepalone w wyniku przepięcia urządzenia elektryczne, rozmrożoną zawartość lodówki, porażenie prądem należy skierować do przedsiębiorstwa, które zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej i do którego należy sieć energoelektryczna, która dostarcza nam energię elektryczną - przedmiotowy wniosek skierowany jest do TAURON Dystrybucja S.A. W Lexshopie są także wnioski do pozostałych dystrybutorów energii elektrycznej. Roszczenie o naprawienie szkody oparte jest nie o umowę, ale o tzw. odpowiedzialność deliktową. Odpowiedzialność ta istnieje nawet jeżeli do awarii w sieci energetycznej doszło bez winy ww. podmiotu - jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym. Obok odszkodowania za szkodę od dystrybutora energii elektrycznej można dochodzić także bonifikaty, upustu za przerwę w dostawie energii elektrycznej od sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy umowę o sprzedaż energii elektrycznej. Bonifikata jest niezależna od poniesienia szkody, a warunkiem do jej uzyskania jej spełnienie czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej. W Lexshopie znajduje się wzór wniosku o bonifikatę.

Podgląd pisma:

kliknij miniaturę, aby powiększyć

liczba stron pisma z komentarzem prawnika: 4

Cena: 19 pln

Podobne pisma:

Nazwa Typ Cena
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej i przerwą w dostawie energii elektrycznej Energa-Operator Wniosek 19 pln Do koszyka
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej i przerwą w dostawie energii elektrycznej RWE STOEN Wniosek 19 pln Do koszyka
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej i przerwą w dostawie energii elektrycznej PGE Dystrybucja Wniosek 19 pln Do koszyka
Wzór zgłoszenia szkody na pojeździe i zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego Zgłoszenie 40 pln Do koszyka
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone awarią, przepięciem w sieci energetycznej i przerwą w dostawie energii elektrycznej ENEA Operator Wniosek 19 pln Do koszyka