Informacja

Zamknij informację
Nazwa Autor Typ Cena
wniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym Krzysztof Spelak Wniosek 29.00 pln
23.20 pln
Do koszyka
wezwanie do zapłaty Krzysztof Spelak Inne 24.00 pln
19.20 pln
Do koszyka
wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sądzie Krzysztof Spelak Wniosek 39.00 pln
31.20 pln
Do koszyka
Odwołanie do Sądu od decyzji ZUS od wysokości uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy Mariusz Sadowski Odwołanie 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela od wysokości odszkodowania za szkodę w samochodzie (szkoda z OC na kosztorys, gdy koszt naprawy nie przekracza 100% wartości pojazdu) Mariusz Sadowski Odwołanie 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o zapłatę wyższego zadośćuczynienia za krzywdę z ubezpieczenia OC sprawcy Mariusz Sadowski Odwołanie 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego - o zmniejszenie poręczenia majątkowego Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o zmianę środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka
wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności Krzysztof Spelak Wniosek 49.00 pln
39.20 pln
Do koszyka