Informacja

Zamknij informację
Wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS 23.11.2013
Komisja Lekarska KRUS orzeka już w składzie trzyosobowym. Brak wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS de facto zamyka drogę do skutecznego kwestionowania orzeczenia na drodze sądowej. Po wydaniu orzeczenia przez Komisję Lekarską zostanie wydana przez KRUS decyzja o przyznaniu odszkodowania, a od której to decyzji można odwołać się do sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS – odwołanie do sądu i postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat.
czytaj więcej >>>