Informacja

Zamknij informację
Masz prawo do odszkodowania? - pomocne pisma 31.10.2014
Podstawowe pisma - pomogą zgromadzić potrzebną dokumentację w sprawie o odszkodowanie: Wzór wniosku o przesłanie kopii akt szkody Wzór wniosku o przesłanie orzeczenia lekarskiego Wzór wniosku o dokumentację medyczną Wzór wniosku o przesłanie notatki policyjnej Wzór wniosku o wskazanie polisy OC przez zarządcę drogi, spółdzielnię mieszkaniową itd.
czytaj więcej >>>
Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń 16.10.2014
Odwołania - kiedy ubezpieczyciel zaniżył przyznane odszkodowanie: Wzór odwołania od odmowy zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów prywatnego leczenia z OC Wzór odwołania o przyznanie wyższego zadośćuczynienia z OC sprawcy Wzór odwołania od wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe na kosztorys Wzór odwołania od wysokości świadczenia z ubezpieczenia NNW Wzór odwołania od wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z ubezpieczenia na życie lub grupowego pracowniczego Wzór odwołania od wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z NNW szkolnego
czytaj więcej >>>