Informacja

Zamknij informację
Jak zostać oskarżycielem posiłkowym? 31.12.2013
Poniżej znajduje się oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym, które winien złożyć pokrzywdzony do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, celem umożliwienia mu i zapewnienia prawa do udziału w całym postępowaniu, zadawania pytań, składania wniosków dowodowych, obecności na sali rozpraw, itp.
czytaj więcej >>>
Wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem 30.12.2013
Wniosek dotyczy sytuacji gdy ojciec dziecka chce uregulowania przez Sąd jego kontaktów z dzieckiem w szczegółowy sposób, z określeniem dni i godzin. Uregulowanie dotyczy również okresów świąt i wakacji. Najczęściej wnioski takie składane są w sytuacji gdy matka dziecka utrudnia kontakty ojca z dzieckiem, czy je uniemożliwia oraz gdy ojciec dziecka chce mieć je szczegółowo i jasno uregulowane. Sądowe uregulowanie pozwala na dalsze egzekwowanie spotkań gdyby nie dochodziły dalej do skutku. Wzór powstał w oparciu o doświadczenie wielu spraw sądowych. Wzór zawiera 4 strony plus pisemny komentarz opisujący praktyczne aspekty postępowania sądowego oraz opłat związanych z wnioskiem i trybu postępowania.
czytaj więcej >>>
Utworzenie i rejestracja stowarzyszenia zwykłego 29.12.2013
Poniżej znajdują się wzory dokumentów niezbędnych dla rejestracji stowarzyszenia zwykłego: • regulamin stowarzyszenia, • uchwała o utworzeniu stowarzyszenia, • lista założycieli, • informacja do organu nadzoru o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, • wniosek o wydanie zaświadczenia o utworzeniu stowarzyszenia.
czytaj więcej >>>
Wzór umowy sprzedaży samochodu 29.12.2013
Niniejszy wzór umowy sprzedaży pojazdu przeznaczony jest dla osób fizycznych. Jeżeli stroną umowy ma być innego rodzaju podmiot, w szczególności spółka prawa handlowego, należy szczególną uwagę zwrócić na oznaczenie sposobu reprezentacji strony. Projekt umowy oparto o następujące założenia (które powinny zostać dostosowanie do warunków Państwa sprawy): płatność tytułem ceny następuje gotówką w dniu podpisania umowy; wydanie pojazdu wraz z kluczykami i dokumentami następuje w dniu podpisania umowy; ciężary publicznoprawne, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza kupujący.
czytaj więcej >>>
Wzór pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł 29.12.2013
Pozew przygotowany został w oparciu o sprawy przeprowadzone w sądzie i z powodzeniem był i jest stosowany w sprawach sądowych. Wzór składa się z czterech stron oraz pisemnego komentarza, zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia sprawy w sądzie, procedury, opłat od wniosku i jego konsekwencji. Wzór dotyczy sytuacji gdy ojciec dziecka miał zasądzone na nie alimenty, natomiast z uwagi na zmianę sytuacji życiowej np. utratę pracy czy chorobę lub podjęcie pracy przez dziecko, dalsze alimentowanie nie jest uzasadnione.
czytaj więcej >>>