Informacja

Zamknij informację
Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS 18.12.2013
Wniesienie odwołania do sądu od decyzji KRUS nie podlega opłacie, ale musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS. Brak wniesienia odwołania w ww. terminie spowoduje uprawomocnienie się decyzji KRUS. Postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat – nie ma opłaty sądowej od odwołania, nie ma zaliczek na biegłych sądowych.
czytaj więcej >>>