Informacja

Zamknij informację
ZUS odmówił, bo zarzucił Ci rażące niedbalstwo? - wnieś odwołanie 26.03.2016
Wzór odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do jednorazowego odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa ubezpieczego
czytaj więcej >>>