Informacja

Zamknij informację

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

środa 12 listopada 2014

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

Miałeś wypadek przy pracy, złożyłeś wniosek do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, ale lekarz orzecznik ustalił u Ciebie zero procent uszczerbku na zdrowiu albo ledwie kilka procent, gdy Twoje obrażenia ciała i skutki wypadku zasługują na ustalenie znacznie wyższego uszczerbku na zdrowiu.

Czy musisz pokornie przyjąć krzywdzące Cię orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i zgodzić się z jego oceną? Nie.

Pamiętaj, iż od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS. Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Sprzeciw składasz do Komisji Lekarskiej ZUS za pośrednictwem Oddziału ZUS, który rozpatruje Twoją sprawę. Po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika zostaniesz skierowany na badanie przez Komisję Lekarską ZUS. Komisja Lekarska ZUS orzeka już w składzie trzyosobowym. Po ponownym badaniu Komisja Lekarska ponownie orzeknie o wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na Twoim zdrowiu po wypadku przy pracy.

Po wydaniu orzeczenia przez Komisję Lekarską ZUS, właściwy Oddział ZUS wyda decyzję w Twojej sprawie, którą to decyzją przyzna Ci odszkodowanie w wysokości zgodnej z uszczerbkiem na zdrowiu orzeczonym przez Komisję Lekrską ZUS. Jeżeli jesteś nadal niezadowolony z wysokości odszkodowania przyznanego Ci decyzją ZUS-u po badaniu przez Komisję Lekarską ZUS, to masz prawo do złożenia odwołania od decyzji ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, za pośrednictwem oddziału ZUS-u który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji ZUS.

Czy warto składać sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS? Zdecydowanie tak.

Brak wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza ZUS powoduje, że następnie wnosząc odwołanie do sądu od decyzji ZUS nie możesz już kwestionować ustaleń dokonanych przez lekarza orzecznika ZUS, w tym wysokości uszczerbku na zdrowiu! Jeżeli zatem uważasz, że orzeczono zbyt niski procent uszczerbku na zdrowiu, to przed skierowaniem sprawy do sądu musisz wnieść sprzeciw do Komisji Lekrskiej ZUS!

Gdyby Komsja Lekarska ZUS orzekła tyle samo lub nawet mniej procent uszczerbku na Twoim zdrowiu co lekarz orzecznik ZUS, to zawsze masz wtedy otwartą drogę do kwestionowania wysokości uszczerbku przed sądem, gdzie zbadają Cię już nie lekarze ZUS, ale biegli sądowi wybrani przez sąd.

Wzory sprzeciwów od orzeczeń lekarza ZUS do Komisji Lekarskiej ZUS wraz z komentarzem prawnika znajdziesz tu:

https://www.lexshop.com.pl/pisma?word=sprzeciw+zus&search=