Informacja

Zamknij informację
Wniosek do KRUS o odszkodowanie 16.02.2014
Poniżej znajduje się wzór wniosku do KRUS o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w wypadku przy pracy rolniczej przez rolnika lub domownika. Aby ubezpieczony uzyskał odszkodowanie, zdarzenie, wskutek którego doszło do powstania u niego szkody na osobie musi odpowiadać określonych cechom, wskazanym w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. musi być wypadkiem przy pracy rolniczej. Zgodnie ze wskazanym przepisem za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności: 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa rolnego domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, lub 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności określonych w pkt. 3 albo w drodze powrotnej. Każdy jeden procent uszczerbku na zdrowiu to świadczenie w kwocie 650 zł – stan na dzień 30 sierpnia 2013 r. Wysokość ww. świadczenia ulega okresowej waloryzacji.
czytaj więcej >>>
Czynny żal podatnika 11.02.2014
Czynny żal, to pismo, które ma zwolnić podatnika z odpowiedzialności karnoskarbowej za popełniony czyn niedozwolony, np. brak wpłaty podatku w terminie, brak złożenia deklaracji podatkowej, brak złożonej informacji podatkowej, itp.
czytaj więcej >>>
Pozew o podwyższenie alimentów z wnioskiem o zabezpieczenie 06.02.2014
Poniżej znajduje się pozew o podwyższenie alimentów, w sytuacji gdy są one już zasądzone, bądź też wynikają z zwartej ugody. Natomiast w związku z upływem czasu, dorastaniem dziecka lub innymi okolicznościami, pojawiły się nowe usprawiedliwione potrzeby dziecka i wzrosły koszty jego utrzymania. Dodatkowo pozew wzbogacono o wniosek o zabezpieczenie, który powoduje, iż rodzic będzie zobowiązany do płacenia alimentów w wyższej wysokości już w trakcie trwania postępowania sądowego.
czytaj więcej >>>
Pozew o zachowek 05.02.2014
Poniżej znajduje się wzór pozwu o zachowek, a więc roszczenia jakie przysługuje spadkobiercy, który nie uzyskał należnej mu kwoty w wyniku dziedziczenia, z uwagi na sporządzenie przez zmarłego testamentu w którym powołał on inną osobę do dziedziczenia.
czytaj więcej >>>
Promocja - przez cały luty wszystkie pozwy -40% 04.02.2014
Promocja - przez cały luty wszystkie pozwy -40%
czytaj więcej >>>